Pumpe... / Pumpe... / Pumpe za točenje vina, rakije ...


Bronzane pumpa

Pumpe su namenjene za kućnu upotrebu, navodnjavanje bašti, poljoprivredu.... Koriste se za pretakanje raznih fluida (voda, vino, ulja, nafta...) koje u sebi ne sadrže tvrde čestice (pesak). Pumpa je samousisna dvosmerna visoke samousisne moći (do 6 metara vertikalno). Telo pumpe i kruti rotor su izrađeni od bronze , a vratilo od inox čelika AISI 316. Čvrsta odvojena konstrukcija pumpe sprečava kontakt između tečnosti i motora i time ga čuva od kvara.Inox pumpe na 220V i 12/24V

Samousisne dvosmerne pumpe specijalno namenjene za rad sa prehrambenim namirnicama (mleko, vino, ulja, voćni sokovi...) i sa agresivnim hemikalijama max gustina do 1,1gr/cm³. Telo pumpe, rotor i vratilo izrađeni su od inox čelika AISI 316 odvojeni od elektromotora. Usisna moć pumpe je do 6 metara vertikalno. Maksimalna temparatura fluida 90°C, a sa zaptivačima od vitona i do 130°C. napajanje pumpi može biti na 220/380V ili 12/24VPumpe za hidrofore

Inox pumpa koristi se za hidrofore, navodnjavanje, pranje, fontane, za usisavanje i prenos čiste vode iz bunara, rezervoara, kanala... Telo pumpe, rotor i vratilo izrađeni su od inox čelika AISI 316. Napajanje pumpi je 220V ili 12/24V.Plastična membranska pumpa

Pneumatske polipropilenske membranske pumpe služe za rad sa prehrambenim namirnicama, gorivima, hemikalijama, mineralnim i biljnim uljima, otpadnim vodama i starim uljima, mazutom, mastima, smolama, vodom...To su samousisavajuće pumpe, usisne moći do 6 metara vertikalno i 20 metara horizontalno. Potisna moć je 70 metara vertikalno i 200 metara horizontalno. U ponudi imamo modele kapaciteta 60 – 640 lit/min.