Pumpe... / Pumpe...


Prethodna 12

Ad blue pumpa

Pumpe mogu biti namenjene za horizontalnu ili vertikalnu montažu na IBC rezervoare Schuetz ili Mauser. Agregat u svom sastavu sadrži: - samousisavajuću membransku pumpu 230V kapaciteta 35 lit/min - digitalni turbinski merač protoka - izlazno crevo fi 20 dužine 6 metra sa spojkama - automatski pištolj za istakanje - noseća inox ploča - usisno crevo fi 20 dužine 1,5 metara sa nepovratnim ventilom i filteromPumpe za visoke pritiske

Pumpe mogu biti namenjene za horizontalnu ili vertikalnu montažu na IBC rezervoare Schuetz ili Mauser. Agregat u svom sastavu sadrži: - samousisavajuću membransku pumpu 230V kapaciteta 35 lit/min - digitalni turbinski merač protoka - izlazno crevo fi 20 dužine 6 metra sa spojkama - automatski pištolj za istakanje - noseća inox ploča - usisno crevo fi 20 dužine 1,5 metara sa nepovratnim ventilom i filteromInox pumpe za mleko

Inox pumpe se koriste mleko, prehrambene i hemiske proizvode gde se traži prohron AISI 316 i AISI 304. Postoje različiti modeli pumpi sa kapacitetima do 2000lit/min.