Pumpe... / Merači protoka...


Prethodna 12

Merači protoka za gorionike

Ovi merači koriste se za merenje protoka ulja, lož ulja, nafte, dizela… Merači protoka za loz ulje najčešće se postavljaju na gorionicima i u ostalim situacijama gde se u pitanju vrlo male količine fluida. Merač lož ulja je fabrički baždaren. Osnovne karakteristike merača su: -koriste se za protoke od 0,18 do60l/h Tačnost merenja: 1% + / - Nominalni pritisak: 25bar temperaturni opseg:-5C ... +70 C Gorionik Kapacitet: 7kW ... 400kW Povezivanje Thread: DIN3852-Ks-G 1/8 "unutrašnji Težina: 0.6kgMerač protoka za otpadne vode

Meraci protoka otpadnih voda za različite situacije...Merač protoka za prskalice

Elektomagnetni merač protoka sa displejom bez unutrašnjih pokretnih organa . Dostupan u dimenzijama 6/4“ za protoke 20-400 litara/minuti i 2“ za protoke 45-900 litara/minut. Posebno je pogodan za merenje protoka agresivnih tečnosti kao i tečnosti sa suspendovanim sitnim česticama. Radni pritisak do 8 bara , maksimalni pritisak 20 bara. U ponudi se nalazi i veliki broj turbinskih merača protoka različitih fluida.Merač protoka za dizel gorivo

Merači protoka serje K600/3 XLD namenjeni su za kontrolu i merenje protoka fluida niskuh, srednjih i visokih viskoziteta. Najčešće se merači koriste za pretakanje nafte, dizel goriva, ulja... Unutar merača nazi se elektronska kartica sa mikroprocesorom koja omogućava kontrolu dipleja i kalibraciju merača. Jadnostavna upotreba, kompaktnost i nezavisno baterijsko napajanje čine ove proizvode pogodnim za instalaciju na stacionarnim sistemima za transfer fliuda kao i na mobilnim opremama na ventilima, pištoljima i za sve druge industrijske primene koje zahtevaju kontrolu isporuke fluida. Koristi se za protoke do 100lit/min a preciznost merača je 0,5%.