Rezervoari... / Čelični rezervoar...


Nadzemni čelični rezervoari

Nadzemni čelični rezervoari koriste se za skladištenje goriva na otvorenom prostoru. Zapremina rezervoara je od 500 do 50.000 litara.Podzemni čelični rezervoari

Podzemni čelični rezervoari vrhunskog kvaliteta izrađeni saglasno odredbama EU EN 12285-1, sa svim pratećim registracionim dokumentima, kalibracionim tablicama i test sertifikatima.Mobilni rezervoari

Mobilni-transportni rezervoari izrađeni su u skladu sa propisima Evropske Unije i imaju ADR sertifikat za skladištenje i transport goriva u javnom saobraćaju. Izrađeni su od kvalitetnog čelika Fe 360B debljine 2.5mm. Zapremine rezervoara su od 280 do 980 litara.Rezervoari za opasne materije

Rezervoari za opasne materije montirani su na paletnim nosačima i namenjeni su za siguran i lak transport. Zapremine od 400 do 980 litara.