Pumpe... / Mjerači nivoa...


Ocio merač nivoa tečnosti u cisterni

OCIO je savremeni sistem za stalnu kontrolu nivoa tečnosti unutar atmosferskih cisterni. Posredstvom sonde koja je ubačena u cisternu prati se statički pritisak koji stvara fluid i očitava se na ekranu. Ovaj sistem omogućuje: prikazivanje visine, zapremine i procentualne popunjenosti cisterne, alarm za maksimalni i minimalni nivo tečnosti, visoku preciznost merenja, jednostavna ugradnja.Magnetni merač nivoa

Magnetoskriptni merač zasniva rad na principu Wiedemanovog efekta i omogućava visoko precizno i kontinuirano praćenje: nivoa -visine goriva, količine goriva u rezervoarima, procenta ispunjenosti rezervoara, uključivanje alarma na zadatom min ili max nivou, merenja prisutnosti i količine vode, merenje temperature goriva, javljanje greške u radu senzora.