Servisna oprema... / Pumpe i oprema za sipanje ulja...


Ručne pumpe za dolivanje ulja, nafte, benzina

Ručne pumpe za pretakanje svih fluida karakterišu se lakom instalacijom, jednostavnim radom, pouzdanošću i ekonomičnošću. One mogu biti klipne pumpe, rotacione pumpe i sa sopstveni rezervoarom tj brentače. Kapacitet pumpi je 25-60 lit/min Ručne pumpe su namenjene za pretakanje ulja, dizel goriva, nafte, biodizela... Posebni su modeli ručnih pumpi za istakanje benzina i Adblua.Pneumatske pumpe za dolivanje ulja

Pneumatski kompleti za istakanje svih vrsta ulja i antifriza sa različitim načinima montaže pumpe. Karakteristike i sastav agregata: pneumatska pumpa za ulje, spojke creva, regulator pritiska sa manometrom, napojno crevo za vazduh, pištolj za istakanje ulja sa okretnom glavom, fleksibilnim izlaznim crevom i protiv-kapnim ventilom, digitalni merač protoka ulja, izlazno gumeno armirano crevo.Električni pumpe za točenje ulja u motore

Ove pumpe su idealano rešenje za istakanje motornog ulja u servisnim radionicama, kao i ulja biljnog porekla. Karakteristike: protok 9-25 lit/min; radni pritisak 6-12 bara; viskozitet ulja 10-2000 cSt. Specifikacija: samousisavajuća pumpa sa asinhronim elektromotorom 230V, stepen zaštite IP55; usisno 1'' crevo; izlazno crevo 4 m dužine; automatski pištolj sa protivkapnim ventilom; digitalni ili mehanicki merač protoka.