Servisna oprema... / Oprema za podmazivanje...


12Sledeća

Ručna garažna mazalica - Fadip

Karakteristike rucne mazalice od 8kg 200bara: rezervoar od 8kg, potisna ploča, izlazno crevo dužine 1.5m ; M 16x2 sa priključcima F10x1, kruta izlazna cev, sa četvorozubom glavom mazalice M10x1.Ručna mazalica 12 do 13kg za mast

Ručna pumpa za mast od 13kg sastoji se od : ručne pumpe za mast visokog pritiska od 350-400 bara, čeličnog rezervoara od 13kg, potisne ploče, gumenog izlazno crevo visokog pritiska dužine 2.5 metra, krute izlazne cevi sa četvorozubom ameriken glavom mazalice. Artikal Raasm 68012Nožna mazalica 13kg visokog pritiska

Specifikacija nozne mazalice visokog pritiska od 13kg: pumpa za mast visokog pritiska od 350-400 bara, čelični rezervoar od 13kg, potisna ploča za mast, crevo visokog pritiska 1/4“dužine 2,5m, kruta izlazna cev sa četvorozubom glavom mazalice. Artikal Raasm 68113Pneumacka mazalica

Pneumacka mazalice 13kg sadrži : pneumatsku pumpu kompresionog odnosa R 50:1, kapaciteta 1500 gr/min, čelični rezervoar zapremine 13kg, potisna ploča-čistač, izlazno gumeno crevo visokog pritiska 1/4“ dužine 4 metra, spojke creva 1/4“ x 3/8“ G M/M, pištolj za podmazivanje sa okretnom glavom i fleksibilnim izlaznim crevom 4-zuba amerikan glava. Raasm 68213Mobilna pneumatska mazalica visokog pritiska

Mobilni pneumatski sistem za podmazivanje se upotrebljavaju za ambalaže 18 – 30 kg prečnika fi 300-350mm, ambalaže 50 – 60 kg prečnika fi 370 - 420mm, ambalaže 180 – 220 kg prečnika fi 550-600mm. To je idealna kombinacija za podmazivanje mašina u svim tipovima radionica, sa mastima srednjih i visokih viskoziteta.