Ekološka oprema...


12Sledeća

Separatori ulja

Separatori ulja se upotrebljavaju za pročišćavanje otpadnih voda sa industrijskih postrojenja, benzinskih stanica, praonica vozila, manipulativnih površina, parkirališta, poljoprivrednih farmi itd. tamo gdje je prisutno zagađivanje površinske vode uljnim tečnostima. Separatori ulja se proizvode različitih vrsta i dimenzija. Osnovni materijal za izradu separatora ulja je polipropilen. Budući da je ceo izrađen iz polipropilena nije podložan koroziji, lagan je što omogućuje jednostavno manipuliranje, transport i ugradnju.Ekološke septičke jame

Septičke ili sabirne jame su sistemi za prikupljanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda iz domaćinstava. Koriste se u slučajevima kada ne postoji izgrađeni sistem za javnu odvodnju (kanalizacija). Septičke jame izgrađene su od polipropilena (PP) ili polietilena (PE), i 100% su vodonepropusne.Prihvatne noseće posude - tankvane

Prihvatne posude izrađene od poliestera sa pocinkovanom nosećom rešetkom za skladištenje opasnih materijala. Ovaj tip posuda se odlikuje 100% otpornošću na koroziju, pogodan za skladištenje starih ulja, kiselina, baza... tankvane poseduju odobrenje generalne konstrukcione inspekcije overeno u "DIBt-Berlin" za zaštitu voda i skladištenje opasnih materijala.Noseći regali za burad

Montažne noseće police sa kadama za sakupljanje prolivene tečnosti koriste se za burad ili posede sa opasnim materijama. Polica je u celosti pocinkovana i lako se premeštata po rastojanju.Kontejneri za opasne materije

Kompaktno montažno rešenje za skladištenje opasnih materija i materijala.