Ekološka oprema...


Prethodna 12

Mobilni rezervoari za opasne materije

Mobilni rezervoar za prikupljanje, skladištenje i transport opasnih tečnosti i supstanci. Kapaciteti rezervoara su 400, 600 i 980ltara. Ovi rezervoari poseduju odgovarajuće Evropske ateste i odobrenja za prevoz opasnih materija.Metalni ormari

U ponudi se više tipova ormana. To su gardarobni ormani, ormani za opasne hemikalije, ormani za oružije, ormari za alate, ključeve...