Navozne rampe i mostovi...


Navozne rampe i mostovi

Navozne rampe i mostovi pedstavljaju logističko premošćavanje prepreka u radu. Nudimo Vam najbolja rešenja pri utovaru i istovaru robe iz šlepera, kamiona, prikolica i poluteretnih vozila. Najčešća primena navoznih rampi je pri utovaru i istovaru vozila, poljoprivrednih i građevinskih mašina. Postoji nekoliko tipova platformi: tihe platforme obložene specijalnom gumom, platforme sa podešavajućom visinom, klinaste platforme za stepenike kao i platforme za osobe sa invaliditetom. Navozne rampe, mostovi i platforme su napravljene od aluminijuma. Podloge rampi su različite zavisno od hodnog mehanizma (gusenice, pneumatici). Prednosti rampi i mostova su: površina bez mogućnosti proklizavanja, 20cm visoke bezbednosne ivice na stranicama, rukohvati za invalide na visini od 1 metar, specijalne dimenzije i nosivosti su Vam dostupne na zahtev. Nosivost se kreće od minimalnih 300kg do 50.000kg (50 tona).