Rezervoari...


Čelični rezervoar

Cilindrični rezervoari izrađeni od ugljen-čeličnog lima UNI-EN 10025. Rezervoari su opremljeni sigurnosnom opremom odobreni po CE direktivama i imaju pripadajuće atestePlastični rezervoar

U mogućnosti smo da vam punidimo polietilenske rezervoare za pijaću vodu, tehničku vodu, prehrambene namernice,naftu... Plastične cisterne su namenjene za transport i skladištenje tečnosti. Debljina zida cisterne je 6mm.IBC kontejneri 1000litara

Rezervoari su zapremine 1000 litara i koriste za vodu, naftu… Napravljeni su od polietilen visoke gustine, pogodni su za skladištenje jer mogu da se stavljaju jedan na drugi. Svi IBC kontejneri imaju metalni okvir i slavinu.